ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่าย FE Camp ครั้งที่ 16 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย FE Camp ครั้งที่ 16 ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566 โดยค่ายนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักการเรียนการสอน เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น บรรยากาศการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงรายวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในการสอบ นำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในการสอบ TPAT3 , A-LEVEL MATH 1 , A-LEVEL PHYSICS ซึ่งเป็นข้อสอบระดับชาติประจำปี 2567 หรือ TCAS 67 เพื่อที่สักวันนึงผมจะได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับความรู้ และความพร้อมที่จะเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top