ประธานสายสัมพันธ์ วิทย์-คอม รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องค่ายกลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2565

ผมในฐานะรุ่นพี่ กรรมการนักเรียน และประธานแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม รุ่นที่ 2 ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมรับน้องแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม ซึ่งผมได้จัดกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น และพี่ ๆ รุ่นที่ 1 โดยผมได้รับหน้าที่ และบทบาทให้จัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรม รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมปูพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ภาษา Python ผ่าน Google Colab , การเรียนรู้พื้นฐานภาษา C ผ่าน Codecombat.com , การเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบวงจรเบื้องต้นผ่าน Tinkercad.com รวมถึงได้จัดกิจกรรม แนะแนวการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมวิชาชีวิต โดยจะเปิดให้น้อง ๆ ได้พูดคุยกับรุ่นพี่ และอาจารย์ในแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม อีกทั้งผมยังได้จัดหาของที่ระลึกประจำรุ่นที่ทำด้วยตนเองประจำแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม และได้เลือกจัดทำเป็นพวงกุญแจที่ระลึก โดยกิจกรรมที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ในการเป็นทั้งครู ครูผู้ช่วย และพี่สันทนาการ ในการให้ความรู้ และความสนุกสนานแก่น้อง ๆ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนที่ได้รับเป็นอย่างดีจากอาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ทั้งนี้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมกับมิตรภาพระหว่างเพื่อน ๆ และสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ พร้อมกับความทรงจำดี ๆ รวมถึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อในแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สืบต่อไป

: หลังจากจบกิจกรรมได้มีการจัดทำ Google Form เพื่อเก็บ Feedback ไว้สำหรับพัฒนาในปีต่อไป

Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top