เป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเองเพื่อใช้ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน

ผมได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเอง ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของผมเป็นนวัตกรรมที่ผมได้คิดค้นขึ้นจากไอเดียในช่วงเวลาที่เชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงมีการระบาดอยู่จึงทำให้ผมมีความคิดที่ว่าถังขยะโดยทั่วไปที่ผมพบเจอในประเทศไทย โดยเฉพาะถังขยะที่มีการใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มักเป็นถังขยะแบบธรรมดา หลายครั้งที่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อให้สามารถเปิดฝาถัง ในการทิ้งขยะได้ และถึงแม้จะเป็นถังขยะแบบเปิดฝาอัตโนมัติส่วนใหญ่ที่มีขายตามท้องตลาดก็จะมีแต่ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น จากการสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงตัวผมเองเมื่อกลับมาจากที่ทำงาน หรือจากสถานที่ต่าง ๆ เรามักถอดหน้ากากทิ้งลง ถังขยะเป็นอันดับแรก หรือบางคนก็วางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะต่าง ๆ ซึ่งนั่นอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ผมและเพื่อน ๆ ในกลุ่มจึงได้คิดค้นนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสทุกชนิดด้วยรังสี UVโดยใช้หลักการออกแบบที่คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และอ้างอิงมาตรควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณะสุข อันได้แก่ 1.ลดการสัมผัส 2.ฆ่าเชื้อ และล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนั้นนวัตกรรมนี้ยังสามารถทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อได้ แม้จะไม่มีที่จ่ายพลังงานไฟฟ้า เพราะได้ดัดแปลงในส่วนของแสง UV ฆ่าเชื้อให้ใช้พลังงานจากถ่าน Recharge ได้จึงทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย อีกทั้งเหมาะแก่การใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจ โรงพยาบาลต่าง ๆ และโรงพยาบาลสนาม รวมถึงยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยรูปนวัตกรรมFacebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top