จัดกิจกรรมสายเทควิทย์-คอม-บายศรี ปี 2566

ผมในฐานะรุ่นพี่สายการเรียนวิทย์-คอม รุ่นที่สอง และในฐานะประธานสายเทควิทย์-คอม รุ่นที่ 2 ได้ร่วมมือกับน้อง ๆ รุ่นที่ 3 ในการจัดกิจกรรมเฉลยสายเทควิทย์-คอม ให้กับน้อง ๆ รุ่นที่ 4 โดยผมได้จัดทำกิจกรรมหลาย ๆ ภาคส่วนด้วยกันโดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ และน้อง ๆ รุ่นที่ 3 เช่น 1.จัดทำรายชื่อพี่เทคน้องเทคกว่า 100 คน 2.จัดทำกิจกรรม SCI-COM BOMB ONLINE GAME และเว็บเกมเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม โดยเมื่อน้อง ๆ ทำภารกิจสำเร็จน้อง ๆ จะได้รับคำใบ้ของพี่เทคที่ซ่อนอยู่ 3.จัดหากิจกรรมภายในงานเฉลย และจัดหาสายสายสิญจน์ผูกข้อมือสำหรับใช้จัดกิจกรรมบายศรี 4.จัดทำ Slide Presentation กิจกรรม 5.วางระบบแผนกิจกรรม การเข้าออก ตลอดทั้งงาน 6.เก็บกวาดห้องทำกิจกรรม และจัดเตรียมของ โดยได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ รุ่นที่ 3 เป็นอย่างดี ผมมีความรู้สึกประทับใจในตัวน้อง ๆ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือได้อย่างดียิ่ง 7.เก็บกวาดห้องหลังจากเสร็จกิจกรรมจนเรียบร้อย 8.ควบคุมไมค์ และอุปกรณ์สารสนเทศ เครื่องเสียงไมค์ ลำโพงต่าง ๆ และไฟ 9.เป็นพิธีกรร่วมในงานดังกล่าว ผมรู้สึกขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ความประทับใจที่ได้จากกิจกรรมนี้

1.ผมได้รับรู้ว่าน้อง ๆ ที่ผมเป็นคนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เมื่อปีที่ผ่าน ๆ มา มีความน่ารัก และให้เกียรติรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ ในแผนเป็นอย่างยิ่ง

2.ผมได้รับรู้ว่าน้อง ๆ มีความสามารถในการเป็นผู้นำ มีความกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเป็นอย่างดี

3.เป็นความประทับใจอย่างยิ่งที่ครั้งนึงผมได้มีโอกาสเป็นประธานในกิจกรรมสายสัมพันธ์นี้

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

1.ผมคิดว่าการสร้าง Connection เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้น้อง ๆ ที่จะเติบโตขึ้นไป ศึกษาต่อในระดับมหาลัยที่มีแนวโน้มศึกษาคณะทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ จะได้มีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์กัน ไม่ใช่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งเท่านั้น แต่กับมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ จะกระจายไปศึกษาต่อทั่วประเทศ

2.ในปีนี้ผมในฐานะประธาน และผู้จัดอย่างเป็นทางการในปี 2566 ผมได้นำกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเข้ามาจัดเป็นครั้งแรก เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากการเข้าค่ายต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วมมา และมีความคิดที่ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งในการที่จะให้พี่ ๆ และน้อง ๆ รุ่น 1 2 3 4 และรุ่นที่จะเข้ามาศึกษาต่อนับไม่ถ้วนในอนาคตได้มีโอกาสพูดคุย ปรึกษา และสร้างความสนิทสนมกัน รวบถึงยังเป็นการให้สิ่งดี ๆ แก่กัน และกันด้วย ทั้งของขวัญ และบายศรีนี้ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ รุ่นถัดไปจะรับช่วงต่อในการจัดกิจกรรมดี ๆ นี้ต่อไป

3.ผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะกระจายโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถน้อง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเก็บกิจกรรมทางด้าน Soft Skills เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในรอบพอร์ตโฟลิโอ เพราะในยุคสมัยปัจจุบันนั้น Hard Skills ไม่เพียงพอต่อการปรับตัวเข้ากับการทำงานสมัยใหม่แล้วนักเรียน และประชากรทุกคนควรมีทักษะทางด้าน Soft Skills ด้วยจึงจะสามารถปรับตัว และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ปรากฎในงานครั้งนี้

1.กิจกรรมสันทนาการทั่วไป

2.กิจกรรม SCI-COM GEN 1 2 3 Video Rewind

3.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

4.กิจกรรมเฉลยพี่เทค พูดคุย

5.กิจกรรมให้ของขวัญ และถ่ายรูปที่ระลึก


SAITAKE SCI-COM 2023 COUNTDOWN – ONLINE GAME

กิจกรรมไขปริศนาทำภารกิจเพื่อหาคำใบ้พี่เทคก่อนวันเฉลยวันจริงผ่านเว็บไซต์เกมที่ผมได้ทำการเขียนขึ้นเพื่อกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ เมื่อน้อง ๆ ไขปริศนาคำใบได้ครบทุกข้อจะได้รับรหัสผ่านในการปลดล็อคคำใบ้พี่เทคทุกคน


พี่ ๆ รุ่นที่ 2 และ 3 กำลังทำกิจกรรมสันทนาการน้องรุ่นที่ 4 อยู่

พี่ ๆ ได้ทำการร้องเพลง และเล่นกิจกรรมทั่วไปเพื่อสร้างความสนุกให้แก่น้อง ๆ ก่อนการเฉลยพี่เทค


เฉลยพี่เทค และถ่ายรูปรวมเพื่อปิดกิจกรรม

หลังจากได้จัดกิจกรรมทั้งหมดแล้วพี่ ๆ และน้อง ๆ ได้ถ่ายรูปรวม เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นจึงปิดกิจกรรม


Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top