ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2566 โดยค่ายนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น ทั้งสาขา และการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมภายในค่าย ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่ในคณะ และยังได้มีโอกาศรู้จักเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนอีกมากมาย จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังมีสายสัมพันธ์ กับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในค่าย ๆ อยู่เสมอ และยังคงได้รับแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตเป็นอย่างมาก นับเป็นความทรงจำที่ดีครั้งนึงในชีวิต เพื่อที่ผมจะได้เติบโตไปเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต และทำตามความฝันของผมที่อยากจะนำความรูัมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย และประเทศให้เป็นจริงได้ในที่สุด

Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top