ได้เข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบไอโอทีเบื้องต้น

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับไอโอทีเบื้องต้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในการทำ Workshop ครั้งนี้ทำให้ผมได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตของเรา โดยเทคโนโลยี IoT ที่ได้ลองทำใน Workshop ก็จะเป็นการทดลองอย่างง่ายโดยการใช้ประโยชน์จาก Sensor ในการตรวจจับอุณหภูมิ และความชื้นอย่างง่าย โดยใช้ Blynk IoT Platform ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปสำหรับงาน IoT ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย และไม่ยุ่งยาก สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงาน และผมยังได้รับอีกหนึ่งความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากคณาจารย์ และรุ่นพี่ ที่มีคุณภาพ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งFacebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top