ได้เข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบไอโอทีเบื้องต้น

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมระบบสมองกล …

ได้เข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบไอโอทีเบื้องต้น Read More »

เป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเองเพื่อใช้ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน

ผมได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเ …

เป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเองเพื่อใช้ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน Read More »

ประธานสายสัมพันธ์ วิทย์-คอม รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องค่ายกลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2565

ผมในฐานะรุ่นพี่ กรรมการนักเรียน และประธานแผนการเรียนเตร …

ประธานสายสัมพันธ์ วิทย์-คอม รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องค่ายกลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2565 Read More »

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่าย FE Camp ครั้งที่ 16 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย FE Camp ครั้งที่ 16 ณ คณะวิศกร …

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่าย FE Camp ครั้งที่ 16 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายคอมแคมป์ ครั้งที่ 34 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผมได้มีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายคอมแคมป์ ครั้งที่ 34 …

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายคอมแคมป์ ครั้งที่ 34 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Read More »

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิศก …

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top