เป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเองเพื่อใช้ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน

ผมได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเ …

เป็นตัวแทน นำเสนอนวัตกรรมถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติของตนเองเพื่อใช้ในงานประเมินคุณภาพโรงเรียน Read More »

ประธานสายสัมพันธ์ วิทย์-คอม รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องค่ายกลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2565

ผมในฐานะรุ่นพี่ กรรมการนักเรียน และประธานแผนการเรียนเตร …

ประธานสายสัมพันธ์ วิทย์-คอม รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องค่ายกลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2565 Read More »

Scroll to Top