งานวิจัยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี AI ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน” …

งานวิจัยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Read More »