ผ่านการคัดเลือก รายการเเข่งขันนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษระดับเขตเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ 🇹🇭

                  ผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันการนําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4-6 ระดับชาติ ภาคกลาง ซึ่งเป็นผลงานการเเข่งขันแรกที่ผมได้มีโอกาสไปแข่งขันต่อในระดับชาติเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยผมกับเพื่อน ได้จัดทำโครงงานถังขยะจิตอาสา โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้ในการแข่งขัน รวมถึงยังได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และอีกมากมายทั้ง Soft Skills และ Hard Skills และในตัวโครงงานนวัตกรรมถังขยะจิตอาสานี้ ผม และเพื่อน ๆ ได้ใช้อุปกรณ์หลัก ๆ คือ Arduino, Jetson Nano และ VS Code ในการพัฒนา Computer Vision ให้สามารถตรวจจับขวดพลาสติกได้ ส่วน Arduino ใช้ทางด้าน Hardware เพื่อให้สามารถเปิดปิดฝาได้ และได้ใช้ภาษา HTML, CSS, PHP ในการเขียนเว็บไซต์เพื่อแสดงผลคะแนนจิตอาสานักเรียน ส่งผลให้ได้รับผลการแข่งขันเป็นอันดับที่ 7 (เหรียญทองแดง) ระดับชาติ

ระดับเขต : ณ​ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ระดับชาติ : ณ โรงเรียนสมุทรปราการ


หน้าระบบแสดงจำนวนขวด หรือขยะที่เก็บ

ระบบแสดงจำนวนขวด หรือขยะที่เก็บ เมื่อนักเรียนนำขยะมา Scan ที่เครื่องด้วยเทคโนโลยี Computer Vision เพื่อเปิดฝาถังขึ้น และเมื่อนักเรียนทิ้งขยะ ระบบจะแสดงผลคะแนนเพื่อให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะเลือกเปลี่ยนจากขยะเป็นคะแนนจิตอาสา หรือคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัล


หน้า Login

หน้านี้ใช้สำหรับให้นักเรียนใช้ Log-in เข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบจำนวนขวดที่เก็บ หรือคะแนนจิตอาสา


หน้า Dashboard Results สำหรับใช้แสดงผลจำนวนขวดที่เก็บ หรือคะแนนจิตอาสาภาพรวมรายห้อง

ใช้สำหรับแสดงผลขวดที่เก็บ และชั่วโมงจิตอาสาเป็นรายห้อง ( กรณีใช้ User Name และ Password ของ Admin เข้า )


หน้า Personal Results สำหรับใช้แสดงผลจำนวนขวดที่เก็บ หรือคะแนนจิตอาสารายบุคคล

ใช้สำหรับแสดงผลขวดที่เก็บ และชั่วโมงจิตอาสาเป็นรายห้อง ( กรณีใช้ Student ID และ Password ของนักเรียนเข้า )


ภาพแสดงผลวงจรนวัตกรรมถังขยะจิตอาสา ( Mind Voluteer Bin Circuit )

วงจรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ได้แก่

Part Processing System

1.Arduno UNO R3
2.Arduino® Nano ESP32

3.Jetson Nano Developer Kit ( NVIDIA )

4.Cooling Fan Heatsink

Part Working System

1.LENOVO Webcam – HD 1080P ( 4XC1B34802 )
2.Tower Pro MG996R High Torque Servo

3.Ultrasonic Sensor HC-SR04

Display System Part

1.Dell All In One Monitor

2.Mind Voluteer Bin Web Application


นับเป็นความภูมิใจที่ผมได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่างยิ่ง

นาย วัยวัฒน์ อภิรักษ์ทานนท์ ,ลีโอ

Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top