ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ ระดับเขต 1 ( กรุงเทพมหานคร )

ผมได้รับโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยการแข่งขันครั้งนี้ ผม และเพื่อน ๆ ในนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรม Geogebra และโปรแกรม Photoshop ในการสรรค์สร้าง กราฟ และรูปเรขาคณิต นำมาสร้างเป็น Pattern ต่าง ๆ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆเช่น แก้วน้ำสกรีนลายต่าง ๆ, นาฬิกา, สติกเกอร์, แก้วน้ำ, ผ้าเช็ดหน้า เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน ผมขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ผมได้รับ และมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพการออกแบบ Pattern โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra

โดยในการออกแบบจะมีการกำหนดรูปต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมแก่การนำไปทำเป็น Pattern เพื่อใช้พิมพ์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

รูปภาพการตกแต่ง Pattern โดยการใช้โปรแกรม Photoshop

โดยในการตกแต่งจะคำนึงถึงคู่สี เพื่อให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความสวนงามบนลวดลาย เพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์

รูปภาพหลังจากนำไปทำ Pattern โดยการใช้เว็บไซต์ Canva

โดยจะนำ Pattern ดังกล่าวไปพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป

ผลงานหลังจากพิมพ์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์แล้ว

โดยผม และเพื่อน ๆ ในทีมรวมถึงครูที่ปรึกษาได้ร่วมกันจัดทำลวดลายหลากหลายลวดลาย และนำไปพิมพ์ลงบนหลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม และมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า

ผลการแข่งขัน

นับเป็นความภูมิใจที่ผมได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่างยิ่ง

นาย วัยวัฒน์ อภิรักษ์ทานนท์ ,ลีโอ
Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top