งานวิจัยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี AI ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน”

Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top